Regulamin zakupów

Warunki korzystania ze sklepu internetowego
1. Z Sklepu Internetowego może korzystać każdy pełnoletni Użytkownik posiadający, bądź nie posiadający osobowności prawnej.

2. Warunkiem korzystania z Sklepu Internetowego jest zaakceptowanie regulaminu serwisu.

3. Warunkiem korzystania z Sklepu Internetowego jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Warunkiem korzystania z Sklepu Internetowego jest podanie przy rejestracji swoich danych osobowych (danych firmy)

5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia prosimy kierować na adres support@ti.com.pl

Polityka prywatności
1. Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy jest prowadzona przez firmę Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kondratowicza 37, oddział Częstochowa ul. Kawia 4/16.

2. Użytkownikiem jest każda osoba zarejestrowana w sklepie.

3. Rejestracja Użytkownika w sklepie jest bezpłatna.

Aby się zarejestrować Użytkownik powinien wypełnić formularz umieszczony na stronie rejestracyjnej

Konto użytkownika umożliwiające składanie zamówień zostaje aktywowane automatycznie.

Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, a w szczególności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Technologie Internetowe S.A. zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.) - na Adres Elektroniczny podany przy rejestracji:
- informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz informacji o bieżących ofertach,
- informacji handlowych o tematyce pokrewnej z tematyką software,
- informacji handlowych o tematyce pokrewnej z tematyką zabezpieczeń komputerów,
- informacji odnośnie zbliżającego się końca licencji programu otrzymanego w promocji,

Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez Technologie Internetowe S.A.. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy. Wprowadzenie danych do bazy, traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych przez Technologie Internetowe S.A.

Zarejestrowany użytkownik może zmienić swoje dane wysyłając wiadomość email na adres support@ti.com.pl lub faksem na nr. 34 361 49 99.

Podanie niepełnych/nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym nie uprawnia do składania zamówień.

Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy jest prowadzona jedynie na terenie Polski.

Technologie Internetowe S.A. zastrzegają sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia użytkownikowi w przypadku braku towaru, wycofania produktu ze sprzedaży, czynników wyższych (niezależnych od firmy Technologie Internetowe S.A.).

Firma Technologie Internetowe S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnięcia wynikające z nieprzewidzianych przyczyn technicznych, bądź przyczyn wyższych.

4. Technologie Internetowe S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

5. Technologie Internetowe S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za:

- jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
- jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem programu,
- skutki wejścia w posiadanie programu użytkownika przez osoby trzecie,
- przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Technologie Internetowe S.A., a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych ( strajki, wojny, powodzie, pożary itp.),
- utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Technologii Internetowych S.A.

6. Technologie Internetowe S.A. zastrzegają sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji handlowych na Adres Elektroniczny podany przy rejestracji.

7. Rejestracja na stronie Sklepu Internetowego wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.

8. Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu

9. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące sklepu, rejestracji oraz serwisu ti.com.pl należy kierować na adres: support@ti.com.pl

Wysyłki i odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Wysyłka jest realizowana na adres dostawy podany przy składaniu zamówienia.

2. Wysyłka jest realizowana w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Możliwe opcje wysyłki są podane przy składaniu zamówienia.

4. Wysyłka jest realizowana przez firmę Technologie Internetowe S.A. z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37/210, 03-285 Warszawa, oddział Częstochowa ul. Kawia 4/16/301, 42-200.

5. Firma Technologie Interenetowe S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zniszczone przez Pocztę Polską, kuriera.

6. Firma Technologie Internetowe S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki niedostarczone przez Pocztę Polską, kuriera.

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny możliwe jest po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy towaru. Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod powyższym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

8. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty skutecznego odstąpienia od umowy. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na w/w adres Sprzedawcy. Klient zwraca oprogramowanie na swój koszt - płaci za przesyłkę.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje również w przypadkach dotyczących treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Wszelkie uwagi odnosi wysyłki, zwrotu towaru prosimy kierować na adres e-mail zamowienia@ti.com.pl, lub faksem na nr 34 343 56 21.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt

tel. 34 361 15 14
tel. 22 743 86 88
zamowienia@ti.com.pl
gg: 8439224
gg: 2251880
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:ddd61ea7e3823dfe28f52d8af7d845bf#0}
Click Shop | Hosting home.pl